Kata Kata Mutiara Surat Yasin

Surat yasin adalah salah satu surat didalam Al qur’an nomor ke tiga
puluh enam atau 36, dan terdapat delapan puluh tiga atau 83 ayat.
Dinamai Ya Sin karena surah ini dimulai dengan dua abjad Arab Ya Sin.
Sebagaimana halnya arti tersembunyi huruf-huruf abjad Alif Lam Mim
atauNun yang terletak pada permulaan beberapa surah Al-Quran, maka
demikian pula arti Ya Sin yang termasuk dalam kategori Surah yasin
ini termasuk surat makiyyah, artinya surat ini diturunkan di Mekkah
sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah.

 Pokok-pokok Isinya 

Keimanan :

* Bukti-bukti adanya hari berbangkit (Hari Akhir/ Hari Kiamat). 

* Al Qur’an bukanlah syair. 

* Ilmu, Kekuasaan, dan Rahmat Allah. 

* Surga dan sifat-sifatnya yang disediakan bagi orang-orang mukmin. 

* Mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak bagi-Nya. 

* Anggota badan manusia menjadi saksi pada hari kiamat atas segala
perbuatannya di dunia.

Kisah : 

Kisah utusan-utusan Nabi Isa as. dengan penduduk Anthakiyah.
Dan Lain-lain : 

* Tidak ada faidah peringatan bagi orang-orang musyrik. 

* Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. 

* Semua bintang-bintang cakrawala berjalan pada garis edar yang
telah ditetapkan Allah. 

* Ajal dan Hari Kiamat datangnya secara tiba-tiba. 

* Allah menghibur hati Rasulullah SAW terhadap sikap kaum musyrikin
yang menyakitkan hatinya.
Niatkan ketika membaca surat Yasin adalah semata-mata karena
ALLAH SWT.

 

Kata Kata Mutiara

Jadilah seperti ikan yg hidup di air laut meskipun airnya asin tapi 

ia
tidak ikut menjadi asin, kecuali jika ia sudah mati maka jadilah ia ikan 

asin. 

Jadilah pribadi yg istiqomah dalam keta’atan meski lingkungan disekitar 

kurang kondusif. 

Jika belum bisa mempengaruhi lingkungan dengan kebaikan, paling tidak 

jangan sampai terpengaruh oleh lingkungan.